Steun onderzoek tegen kanker!

5% van uw bestelling wordt gedoneerd aan Kom op tegen Kanker!

"Het beroep van wetsarts moet aantrekkelijker worden gemaakt"

24/10/2022
Opleiding

Minister Van Quickenborne investeert 2,25 miljoen euro in forensische geneeskunde

Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een bezoek aan de dienst forensische geneeskunde van UZ Leuven. Met het geld wil Van Quickenborne twee expertisecentra oprichten binnen bestaande ziekenhuizen, die moeten zorgen voor een professionalisering van de diensten.

Het aantal autopsies dat in België wordt uitgevoerd ligt naar schatting op 1 à 2 procent van het aantal overlijdens. Op Europees niveau wordt echter aanbevolen om naar 10 procent te streven. Volgens cijfers van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde uit 2013 blijven er in ons land daardoor jaarlijks zowat 70 verdachte overlijdens onopgemerkt. In totaal worden elk jaar ongeveer 140 moorden geregistreerd.

Door te investeren in expertisecentra, wil Van Quickenborne zorgen dat er meer wetsartsen aan de slag kunnen gaan die die autopsies kunnen uitvoeren. Op dit ogenblik zijn er een veertigtal actief in ons land. "Dat zijn er te weinig", erkent minister Van Quickenborne. "De job is zwaar om te dragen. Er is een moeilijke werk-levenbalans. Door het expertisecentrum zullen mensen meer zekerheid krijgen en meer kennis kunnen ontwikkelen, zodat het beroep als wetsarts aantrekkelijker wordt gemaakt."

Ook huisartsen en MUG-artsen

In UZ Leuven werken drie wetsartsen en twee wetsartsen in opleiding. Jaarlijks gaan zij 700 keer ter plaatse bij een overlijden, en voeren ze 200 autopsies uit. Voor wetsarts Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven) is de investering welgekomen. "Het is een broodnodige eerste stap. Met het geld kunnen we ons huidig kwaliteitsniveau in stand houden en hopelijk nieuwe jonge collega's aantrekken."

Ook de opleiding van huisartsen en MUG-artsen moet beter volgens de minister, want zij zijn het die als eerste moeten aangeven of een overlijden mogelijk in verdachte of ongewone omstandigheden heeft plaatsgevonden. Miniscule puntbloedingen in de ogen kunnen bijvoorbeeld wijzen op wurging als doodsoorzaak: het is belangrijk dat een huisarts weet heeft van dergelijke indicaties.

Het geld wordt via een projectoproep geïnvesteerd. Tegen 2024 zouden er twee expertisecentra moeten komen, een in Vlaanderen en een in Wallonië. De centra zullen ook nauw samenwerken met de parketten, die het gerechtelijk onderzoek verder voeren. Bedoeling is om op termijn vijf expertisecentra op te richten, die het hele land moeten afdekken.

 

Artikel: Vrt.be